Kungälv-Marstrand

Grundades söndag 22 maj 2022
Klubb 13116 - Distrikt 2360 - Charternummer

Klubbens namn och upptagningsområden!

Kungälv-Marstrand Rotaryklubb fick sitt nuvarande namn 2014, som ett led i att klubben ville tydliggöra att man verkar i en kommun med två städer. Namnet Kongahälla har en gedigen och känd historia, men klubben hade svårigheter att motivera den delen av namnet för t ex potentiella nya medlemmar.

Kungälv-Kongahälla Rotaryklubb bildades 1976 - eller chartrades, som det heter på Rotaryspråk. Men låt oss ta det från början.

Kungälvs Rotaryklubb bildades 1948 och hade från början 20 medlemmar. Klubben hade god vind i seglen under en period som präglades av stark tillväxt och framtidstro. I början av 70-talet väcktes frågan om att bilda ytterligare en klubb i Kungälv och 1974 valdes en kommitté med uppdraget att utreda förutsättningarna för 2 klubbar i Kungälv.

Kommitténs jobb blev besvärligt och man möttes av kritik och invändningar mot tanken om 2 klubbar. Fanns det verkligen underöag för 2 klubbar i det då lilla Kungälv? Fanns risk för strömhopp från den gamla till den nya klubben? Men kommitténs "slutbetänkande" som överlämnades till klubben förordade ändå 2 klubbar och det blev också beslutet i klubben.

I den ursprungliga klubben bildades en stark falang som ivrigt förespråkade lunchmöten i stället för kvällsmöten. Den nya klubben skulle bli en lunchklubb och skulle sannolikt locka till sig en del medlemmar från gamla klubben. Dock kunde risken för att etablera klubbar för olika generationer inte förringas.

Nio medlemmar från Kungälvs Rotaryklubb kom att utgöra kärnan i den nya klubben med namnet Ale-Kungälv Rotaryklubb, eftersom upptagningsområdet också skulle omfatta Nödinge och Starrkärrs församlingar i Ale kommun. Den nya klubben leddes av Carl-Bertil Eiman med Bengt Arnholm som vice president och Stig Larsson som sekreterare.

1996 kommer frågan om namnbyte upp och det känns angeläget att knyta an till Kungälvs urgamla historia. Bland namnförslagen fanns Kungälv-Kongahälla och Kungälv-Marstrand. Det första förslaget fick stort stöd i klubben medan det andra fick marginellt stöd. Klubben beslutade således att döpa om klubben till Kungälv-Kongahälla Rotaryklubb och samtidigt begränsa upptagningsområdet tll endast Kungälvs kommun.

Nästan 20 år senare kommer namnfrågan upp igen och då är stödet för namnet Kungälv-Marstrand Rotaryklubb närmast kompakt, vilket också blev klubbens namn 2014. 
Medlemmar

Aktiva medlemmar 31
- Herrar 22
- Damer 9
Paul Harris Fellow 2
Gästmedlemmar 0
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Dining and Cocktail (mån) / Nyföretagarcentrum (tis)

Bultgatan 40 A Rollsbo
44231 Kungälv
Sweden