President

måndag 23 maj 2022

Välkommen till vår klubb, Kungälv-Marstrand Rotaryklubb!


Jag tackar för förtroendet att som president tillsammans med övriga 45 medlemmar leda vår klubb under år 2020/2021. Vår klubb ingår i Rotarys distrikt 2360.


Årets internationella tema är ”Rotary Opens Opportunities” eller ”Rotary öppnar möjligheter”och distriktets tema är ”Rotary, Yrkesnätverket med mervärde”.


Rotary har sedan 1905 varit ett yrkesnätverk, vilket innebär att vi med våra professioner och kompetenser kan vara till hjälp för varandra och andra. Nätverket kan vara till nytta både yrkesmässigt och privat.

Rotarys medlemmar brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runtom i världen. Det finns drygt 35 000 Rotaryklubbar i nästan alla världens länder. Genom att vara medlem i Rotary har man möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som man får personlig tillfredsställelse och livslånga vänskapsband på köpet.

I vanliga tider träffas vi måndagar för att tillsammans inta en trivsam lunch och lyssna på ett intressant föredrag från någon, till mötet, inbjuden gästföreläsare. Varje måndag får vi möjlighet att nätverka och förkovra oss i nya intressanta ämnen. Just nu är världen upp och ner och även vår klubb har vidtagit Covid-19 restriktioner. Istället för varje måndag träffas vi numera varannan måndag och våra möten är enbart digitala. Gästföreläsare och egna medlemmar ansluter sig via en utskickad teamslänk.

 

Är du vår nya medlem?

Vi är idag 45 medlemmar men skulle vilja bli ännu fler. Är du intresserad av att veta mer om vår klubb? Eller kanske besöka oss som gäst på ett av våra möten?

Kontakta då gärna mig, eller någon annan medlem i vår klubb så kan vi berätta mer.

 

Camilla Solbacken

President