Kungälv-Marstrand

Välkommen till Kungälv-Marstrand Rotaryklubb!  Under hösten blir två klubbar i Kungälv en gemensam!

Vi initierade en dialog med representanter från Kungälvs två Rotary-klubbar på försommaren. Båda klubbarna har haft svårt att hitta sitt "nya normala" efter pandemin, med sviktande deltagande och medlemsantal som följd. Men genom att slå ihop de två klubbarn får vi en ny bas och ett utvidgat nätverk. Efter att båda klubbarna formellt givit sitt godkännande kommer den formella processen att genomföras under hösten.

Men redan nu inför vi två olika mötestider - varannan måndag lunchmöte på Dining & Cocktails i Rollsbo och varannan tisdag kvällsträff med Nyföretagarcentrums lokaler som bas.


Om klubben 

Vår klubb verkar i Kungälv och Marstrand, städer som båda har en fascinerade historia som kretsar kring deras fästningar – Bohus Fästning och Carlstens fästning!

Kungälv-Marstrand Rotaryklubb (de två klubbarna) har ca 45 medlemmar som representerar stor bredd i yrkesroller, erfarenheter och intressen – grunden för ett bra yrkesnätverk! Vi vill både verka i vårt närområde och arbeta aktivt i Rotarys stora ”projekt” som t ex utrotandet av Polio. På lokalplanet har vi bland annat nära samarbete med föreningar som arbetar med utsatta grupper i samhället. Rotarys engagemang och stöd kan göra den skillnad som behövs för att föreningar skall utvecklas vidare.

Kontakta oss om du vill blir en del av Kungälvs och Marstrands viktigaste yrkesnätverk!